Amat Aldric i la seva dona, Adaledi, reconeixen un deute de 470 mancusos d’or cuit a Iussifia, jueu. Empenyoren les propietats que tenen a Barcelona, a Santa Eulàlia de Provençana.

25 octubre 2008

“Nosaltres, Moixé i Nekhemia, fills de mestre Iossifia, hem redactat aquest contracte arran de l’escrit que tenim a les mans, constituït per ‘don’ Amat Aldric al nostre mestre, nostre pare difunt. Nosaltres l’hem establert per a ‘don’ Arnau Girbert, per tal de constituir el seu dret de propietat sobre el terreny que li venem amb caràcter provisional; ja que no podíem desproveir-lo dels documents constituïts al nostre pare per ‘don’ Amat Aldric, perquè s’hi parla d’altres terrenys que li ha venut ‘don’ Amat Aldric. Li hem redactat aquesta escriptura amb les seves signatures, sense res de menys ni de més. Hem consentit que els testimonis jueus i no jueus la signin amb el seu notari. (Signat:) Azaria, fill de mestre Iossef; Natan, fill de mestre Xelomó; Xelomó, fill de mestre Iehudà; Xelomó, fill de mestre Natanel”.

1. Segueix en hebreu:

Periode: 1055, desembre, 18

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.