Ben Itskhaq, jueu, la seva esposa, Reina, i la seva sogra, Bonafilla, reconeixen un deute a favor de Raimon Guillem i Raimon Desplegad. Empenyoren unes terres que tenen a Barcelona, en el terme de Trullols.

28 octubre 2008

(Nosaltres, els testimonis sotasignats, hem comprat del senyor Itskhaq ha Sefardí, de la seva esposa, Reina, i de la senyora Bonafilla Khumasa[nu], per a ‘don’ Ramon Guillem Ferran i per a ‘don’ Ramon Desplegad, aquesta casa, descrita més amunt, en l’escriptura dels gentils (text en llatí). L’hem escrit i signat perquè serveixi de prova i de títol de propietat. (Signat:) Zerakhia ha Leví, fill de Xem Tov; Xem Tov, fill de Moixé.)

2.Segueix en hebreu:

Periode: 1094, juliol, 7

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.