Xaltiel Gracià, la seva dona, Dolça, i els seus germans, Vidal i Bonastruc, fills de Lobell Gracià, venen 3 masos situats a Llanera, a Sant Boi de Llobregat, a Bernat Rapàs.

16 novembre 2008

Per ordre del notari Amad, he transcrit els noms següents d’un altre escrit: Moixé, fill de mestre Itskhaq, Xaltiel, fill de mestre Itskhaq, reconeix[en]; Vidal, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! reconeix aquesta venda. Bondia, fill de mestre d’Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria!, davant nostre, els testimonis sotasignats, la distingida senyora Bonadona, senyora Salma, dona del noble Xaltiel, ha ordenat signar aquesta acta de venda; i hem signat segons la seva ordre i amb el seu consentiment. (Signat:) Abuoi […] Samia, testimoni; Avraham, fill de mestre Itskhaq ha Leví, testimoni. L’escriba: Itskhaq.

1. Segueix, segons Miret i Schwab, el trasllat en hebreu:

Periode: 1201, setembre, 29

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.