L’exegesi bíblica en el judaisme català

Rotlle de la Torà

Fins el dia 15 de setembre. 15 euros no socis; 7 euros socis.

Pagament per transferència: “La Caixa” 2100 3642 13 22 00089206.Indiqueu el vostre nom i la referència CURS EXEGESI.

Envieu el vostre nom, l’adreça i el telèfon amb el justificant del pagament a info@institutmonjuic.cat o a l’adreça postal del l’Institut (Apt 33226, 08080 Barcelona)